Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami, oczekuje na ogłoszenie przed instytucje finansujące usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest, konkursu o dofinansowanie. Z chwilą ogłoszenia konkursu oraz pojawienia się zasad na jakich dofinansowanie miło by być udzielone, Związek przystąpi do realizacji zadania.

 

Obecnie przyjmujemy wnioski w trybie ciÄ…gĹ‚ym, ktĂłre automatycznie zostanÄ… uwzglÄ™dnione w programie z chwilÄ… ogĹ‚oszenia konkursu.  Wnioski o dofinansowanie moĹĽna skĹ‚adać w Mazurskim ZwiÄ…zku MiÄ™dzygminnym – Gospodarka Odpadami. 

Wiecej na stronie www.usunazbest.pl