OBOWI膭ZUJ膭CE STAWKI OP艁AT

ZA ODBI脫R I ZAGOSPODAROWANIE ODPAD脫W KOMUNALNYCH

 

 NIERUCHOMO艢CI ZAMIESZKA艁E (za osob臋 w miesi膮cu)

op艂ata podstawowa,
zbi贸rka selektywna
27 z艂 osoba
op艂ata podwy偶szona,
brak segregacji odpad贸w
54 z艂 osoba
Obni偶ki op艂at za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomo艣ci zamieszka艂ych
Z tytu艂u posiadania w艂asnego kompostownika (w zabudowie jednorodzinnej) - 5 z艂 od 艂膮cznej sumy miesi臋cznej op艂aty za gospodarowanie odpdami
Z tytu艂u posiadania Karty Du偶ej Rodziny - 3 z艂 od ka偶dego posiadacza karty zamieszkuj膮cego dan膮 nieruchomo艣膰
NIERUCHOMO艢CI NIEZAMIESZKA艁E (jednokrotne opr贸偶nienie pojemnika/worka)
  pojemnik (l) worek (l)
120 240 360 1100 7000 120
op艂ata podstawowa,
selektywna zbi贸rka (z艂)

16,20

32,50 48,80 149,00 948,20 16,20
  pojemnik (l) worek (l)
 120  240  360  1100  7000 120
op艂ata podwy偶szona,
brak segrebacji (z艂)
32,40 65,00 97,60 298,00 1896,40 32,40
NIERUCHOMO艢CI LETNISKOWE (rycza艂t)

op艂ata podstawowa,
nieruchomo艣膰/domek, zbi贸rka selektywna

 191 z艂 rok

op艂ata podwy偶szona,
nieruchomo艣膰/domek, brak segregacji

382 z艂 rok
 

Op艂ata podwy偶szona - naliczana jest w przypadku stwierdzenia braku prowadzenia selektywnej zbi贸rki odpad贸w i stanowi dwukrotno艣膰 stawki podstawowej.

 Obowi膮zuj膮ce akty prawne

WNOSZENIE OP艁AT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Op艂aty za gospodarowanie odpadami nale偶y wnosi膰 w terminie do 15 dnia ka偶dego miesi膮ca ( bez wezwania) poprzez dokonanie przelewu, na indywidualny numer rachunku bankowego. Numery rachunk贸w bankowych otrzymali Pa艅stwo poczt膮 w ubieg艂ym roku. W przypadku zagubienia indywidualnego rachunku bankowego mo偶na go uzyska膰 w siedzibie Zwi膮zku

Art. 6m ust. 2 W przypadku zmiany danych b臋d膮cych podstaw膮 ustalenia wysoko艣ci nale偶nej op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub okre艣lonej w deklaracji ilo艣ci odpad贸w komunalnych powstaj膮cych na danej nieruchomo艣ci, w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci jest obowi膮zany z艂o偶y膰 now膮 deklaracj臋 w terminie do 10 dnia miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym nast膮pi艂a zmiana. Op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysoko艣ci uiszcza si臋 za miesi膮c, w kt贸rym nast膮pi艂a zmiana.

Zgodnie z art. 6r ust. 1b ww. ustawy Zarz膮d Mazurskiego Zwi膮zku Mi臋dzygminnego - Gospodarka Odpadami jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich 艣rodk贸w egzekucyjnych, z wyj膮tkiem egzekucji z nieruchomo艣ci, w egzekucji administracyjnej nale偶no艣ci pieni臋偶nych z tytu艂u op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Osoba, kt贸ra uporczywie nie wp艂aca w terminie nale偶no艣ci mo偶e r贸wnie偶 zosta膰 poci膮gni臋ta do odpowiedzialno艣ci opartej o Kodeks karny skarbowy.

 

WNOSZENIE OP艁AT PRZEZ OSOBY "TRZECIE"
Op艂ata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. ma charakter publicznoprawny. Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz 391 ze zm.) w sprawach dotycz膮cych op艂at za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje si臋 przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.). Zap艂ata o kt贸rej mowa w art. 59 搂 1 pkt 1 w zwi膮zku z art. 60 搂 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, dokonana przez inny podmiot w imieniu podatnika nie powoduje wyga艣ni臋cia zobowi膮zania podatkowego tego podatnika. Wobec powy偶szego p艂atno艣膰 op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w obrocie bezgot贸wkowym (przelewem) powinna zosta膰 dokonana wy艂膮cznie z rachunku bankowego osoby, kt贸ra z艂o偶y艂a deklaracj臋 (wyj膮tek od tej regu艂y stanowi wsp贸lno艣膰 maj膮tkowa ma艂偶onk贸w).

 

WYSTAWIANIE FAKTUR
Zgodnie z art. 15 pkt. 6 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar贸w i us艂ug Mazurski Zwi膮zek Mi臋dzygminny - Gospodarka Odpadami nie jest podatnikiem VAT. W zwi膮zku z powy偶szym nie jest zobowi膮zany do wystawienia faktur VAT. Podstaw臋 do rozliczenia koszt贸w stanowi orygina艂 dowodu wp艂aty i kopia deklaracji lub wydana decyzja administracyjna. 

Zgodnie z art. 5 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 鈥 dochodami publicznymi s膮 daniny publiczne, do kt贸rych zalicza si臋 op艂aty, kt贸rych obowi膮zek ponoszenia na rzecz jednostek samorz膮du terytorialnego wynika z odr臋bnych ustaw.

 

OBOWIAZEK DOKONYWANIA OP艁ATY JEST BEZWARUNKOWY
Op艂ata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaliczana jest do kategorii danin publicznych kt贸rych charakterystyczn膮 cech膮 jest jednostronno艣膰 i nieekwiwalento艣膰, bowiem podmiot ponosz膮cy ci臋偶ar daniny nie otrzymuje w zamian bezpo艣rednio 偶adnego 艣wiadczenia wzajemnego.

Ka偶dy w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci zobowi膮zany jest do wniesienia w terminie op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowi膮zek dokonania op艂aty jest bezwzgl臋dny i bezwarunkowy.

 

NIEUREGULOWANIE OP艁AT W TERMINIE
W przypadku gdy op艂ata nie b臋dzie uregulowana przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci terminowo lub gdy wnoszona b臋dzie w niepe艂nej wysoko艣ci zostanie wszcz臋te post臋powanie windykacyjne. Nale偶y przez to rozumie膰, i偶 na adres w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci trafi upomnienie z informacj膮 o zalegaj膮cej op艂acie. Czas przys艂uguj膮cy takiej osobie na dokonanie zaleg艂ej op艂aty to 7 dni. Je艣li osoba po tym terminie w dalszym ci膮gu we wskazanym terminie nie ureguluje nale偶no艣ci pieni臋偶nych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia, zostanie wszcz臋te post臋powanie egzekucyjne w celu przymusowego 艣ci膮gni臋cia nale偶no艣ci w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obci膮偶enie kosztami egzekucji, kt贸re zaspakajane s膮 w pierwszej kolejno艣ci.

Koszt upomnienia -16 z艂

Link do kalkulatora odsetek od zaleg艂o艣ci  podatkowych

Egzekucja op艂at za odbi贸r i zagospodarowanie odpad贸w komunalnych prowadzona jest w trybie okre艣lonym Ustaw膮 z 17 czerwca 1966r. o post臋powaniu egzekucyjnym w administracji. Egzekucja mo偶e by膰 prowadzona z:

 • posiadanych pieni臋dzy,
 • wynagrodzenia za prac臋,
 • emerytury, 艣wiadcze艅 ubezpieczenia spo艂ecznego oraz renty socjalnej,
 • rachunk贸w bankowych,
 • innych wierzytelno艣ci pieni臋偶nych,
 • papier贸w warto艣ciowych zapisanych (niezapisanych) na rachunku papier贸w warto艣ciowych,
 • weksla,
 • autorskich praw maj膮tkowych oraz praw w艂asno艣ci przemys艂owej,
 • udzia艂u w sp贸艂ce z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮,
 • pozosta艂ych praw maj膮tkowych,
 • ruchomo艣ci.