Preloader

Ładowanie...

Przejdź do treści
Wersja kontrastowa
 • a
 • a +
 • a ++

Konferencja pn. Konferencja pn. "Gospodarowanie odpadami komunalnymi w regionie Wielkich Jezior Mazurskich"

Grafika

 

3 czerwca w Nowych Gutach pod Orzyszem odbyła się konferencja Gospodarowanie Odpadami w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich, której byliśmy współorganizatorem. Wspólnie z ZUOK Spytkowo i Urządem Miejskim w Orzyszu udało nam się zgromadzić w słonecznej Marinie Śniardwy przedstawicieli samorządów mazurskich oraz specjalistów z branży gospodarowania odpadami. W ramach spotkania poruszono tematy związane ze zmianami w ustawie utrzymania czystości i porządku w gminie, prawie ochrony środowiska, metod naliczania opłat za gospodarowanie odpadami, gospodarką w obiegu zamkniętym, rozszerzoną odpowiedzialnością producentów, czy osiąganych przez gminy i związki międzygminne poziomów odzysku i recyklingu. Konferencja ma znaczenie kluczowe dla przedstawicieli mazurskich samorządów, ze względu na dynamiczne zmiany zachodzące w prawodawstwie. 

Prelegenci:

- Wojciech Ogłuszka - Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami - "Mazurski system gospodarowania odpadami"

- Aleksander Kozłowski - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin - "Związki Międzygminne w gospodarce odpadami"

- Maciej Kiełbus - Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. k. - "Optymalizacja gminnych systemów gospodarowania odpadami"

- Edwin Górnicki - Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - "Wprowadzenie do problematyki opłat jako źródła samofinansowania lokalnego systemu GOK" i "Opłata od zużycia wody jako skuteczny instrument likwidacji deficytu GOK"

- dr inż. Przemysław Seruga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Dyrektor ZGO Gać - "Recykling organiczny z wykorzystaniem fermentacji metanowej jako nowe możliwości i korzyści"

- Bogdan Meina - Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie - "Wskaźniki odzysku i recyklingu –wstępna analiza. Założenia do nowego WPGO"

- Mariusz Piasecki - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. - "Gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym z poziomu gminy. Droga do gospodarki cyrkularnej"

- Piotr Szewczyk - Rada RIPOK, ZUOK "Orli Staw" - "Trendy zmian i kierunki rozbudowy systemu gospodarki odpadami na przykładzie Orlego Stawu"

- Artur Łobocki - Fundacja RECAL - "Efektywność odzysku opakowań aluminiowych"

Fotorelacja 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

WFOSiGW logo

 

 

Partnerzy

 • Banie Mazurskie
 • Budry
 • Giżycko
 • Miasto Giżycko
 • Kruklanki
 • Milki
 • Orzysz
 • Ryn
 • Srokowo
 • Węgorzewo
 • Wydminy

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Polityka prywatności