Preloader

Ładowanie...

Przejdź do treści
Wersja kontrastowa
 • a
 • a +
 • a ++

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w 12 gminach – Członków Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w 12 gminach – Członków Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami

Grafika

Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy, prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.)

pod nazwą;

"Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w 12 gminach – uczestników Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej cześć I sektor I

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej cześć II sektor II

Informacja z otwarcia ofert_10_11_2017

Odpowiedzi na pytania Wykonawców_25_10_2017

Zmiana SIWZ_25_10_2017

Zmiana ogłoszenia_25_10_2017_Uwaga zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie_17_10_2017

SIWZ część I

SIWZ część II_Szczegółowy opis interfejsu wymiany danych pomiędzy systemem MZMGO a systemem operatora

SIWZ_część I wersja edytowalna

SIWZ_część II wersja edytowalna_Szczegółowy opis interfejsu wymiany danych pomiędzy systemem MZMGO a systemem operatora

Zał. 1 Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Zał. 2 JEDZ w wersji edytowalnej

Zał. 3 Instrukcja wypełniania JEDZ

Zał. 4 Wykaz usług w wersji edytowalnej

Zał. 5 Wykaz narzędzi i urządzeń w wersji edytowalnej

Zał. 6 Przynależność do grupy kapitałowej w wersji edytowalnej

Zał. 7 Warunki umowy w wersji edytowalnej

 

 

 

Partnerzy

 • Banie Mazurskie
 • Budry
 • Giżycko
 • Miasto Giżycko
 • Kruklanki
 • Milki
 • Orzysz
 • Ryn
 • Srokowo
 • Węgorzewo
 • Wydminy

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Polityka prywatności